Výhody headless ecommerce, ktoré rozhodne stoja za zváženie

V časoch, kedy sa v dôsledku svetovej pandémie presunuli nákupy do on-line prostredia a napredovanie segmentu ecommerce skokovo akceleruje, musia značky zavádzať inovácie v záujme udržania si náskoku pred konkurenciou. Keďže rýchlosť uvedenia produktu či služby na trh je často spojená so zvyšujúcim sa peňažným tokom, každá hodina času vývojára je vzácna. Aj preto je namieste úvaha o prechode na headless.

Ponúkame vám niektoré benefity, ktoré headless riešenie prináša malým i veľkým podnikom.

  • Headless tiež poskytuje nástroje na vytváranie unikátnych zákazníckych skúseností. Samozrejmosťou je napríklad API rozhranie slúžiace na zabezpečenie konzistentných skúseností so značkou naprieč rôznymi kanálmi.
  • Keďže zmeny v klientskom rozhraní možno vďaka headless riešeniu vykonávať agilne, zmeny užívateľského rozhrania si budú vyžadovať menej času i nákladov na vývojárov. Developeri tak vďaka headless šablónam budú spúšťať obchodné aplikácie zvyšujúce konverzie doslova na niekoľko klikov.
  • Rýchlosť uvedenia na trh je azda najväčšou doménou, ktorú možno pripísať headless riešeniu. Vaša reakcia na nový trhový trend tak bude zrealizovaná rýchlo, navyše s minimálnymi nákladmi spojenými s vývojom back-endu.
  • Vďaka oddeleniu front-endu (téma, resp. šablóna webstránky) od back-endu môžu vývojári využívať pokročilé technológie pri vytváraní nadčasových webových stránok bez toho, aby boli limitovaní redakčným systémom CMS. Headless pritom ponúka väčšiu flexibilitu pri doručovaní obsahu, pretože umožňuje pripojiť CMS, DXP ​​alebo internet vecí (IoT), ktoré sú špeciálne navrhnuté na vytváranie obchodovania založeného na obsahu či skúsenostiach. Výmena front-endu tak neovplyvní back-end operácie, keďže headless platforma ukladá obsah centrálne a je schopná ho doručiť kamkoľvek prostredníctvom API.
  • Headless riešenie je súčasne jednoducho replikovateľné a optimalizovateľné aj pre medzinárodné SEO. Umožňuje tak značke rýchle uvedenie na trh v nových oblastiach či etablovanie samostatných mikroznačiek.
  • Náklady na získanie nových zákazníkov zväčša rastú spolu s nákladmi na platenú reklamu. Headless však dokáže znížiť tieto náklady, keďže na získanie organickej návštevnosti namiesto spoliehania sa na platenú reklamu umožňuje použiť stratégiu založenú na obsahu či skúsenostiach. Pozitívne skúsenosti zákazníkov zároveň pomáhajú zvyšovať mieru konverzie.
  • Jednoduchosť je aspekt, ktorý motivuje organizácie pri zavádzaní headless vo svojom podnikaní. Ľahký prístup a možnosť aktualizovať front-end bez špeciálnych znalostí či zručností sú dôvodom, pre ktorý sa zamestnanci firiem nemusia obávať zmien v doterajšom systéme práce.

Toto sú, samozrejme, len niektoré dôvody, pre ktoré sa oplatí uvažovať nad prechodom z tradičného na headless e-commerce. Na konci čaká vašich zákazníkov lepšia používateľská skúsenosť a celková spokojnosť zákazníkov.

nasledujúci článok: Aplikácia headless na rôzne platformy