Tri modely e-commerce

V záujme zvyšovania on-line podielu v rámci vášho ecommerce sa môžete rozhodnúť pre niektorý z nasledovných modelov:

  • Monolitický model je tradičný model, ktorého jednotlivé komponenty sú prepojené a vzájomne závislé. Zmena vykonaná v rámci jedného prvku tak môže spôsobiť neočakávané zmeny v rámci iných prvkov. Preto je pri aktualizácii niektorého komponentu potrebné prepísať celú aplikáciu.
  • Commerce-led model využíva front-end obchodnej platformy pre katalóg, nákupný proces a pokladňu, ale rozhraniami API (application programming interface) vylaďuje údaje v rámci robustnejšej infraštruktúry. Firmy tak zvyčajne používajú technológie SaaS (software as service) alebo open source.
  • Experience-led model zas oddeľuje ecommerce platformu od prezentačnej vrstvy, vďaka čomu umožňuje využívať populárne systémy na správu obsahu (CMS – content management system), ale i platformy digitálnych skúseností (DXP – digital experience platform), progresívne webové aplikácie (PWA – progressive web application) či vlastné front-end riešenia pre unikátne zákaznícke zážitky. Zvyšujú tým vnímanie hodnoty značky, čím zákazníka nasmerujú k pokladni. Ecommerce platforma poskytuje súlad s PCI (peripheral component interface) a správou zásob, pričom ju môžeme prostredníctvom rozhraní API pripojiť k ďalším systémom (ERP, PIM, OMS).

nasledujúci článok: Tradičný vs. headless e-commerce